foto kino klub FOKUS

metlika

PKP 2017 - Big Band Črnomelj

Grajsko dvorišče, 29.7.2017

 

Na metliškem gradu se je  prvič predstavil Bigband Črnomelj v katerem igrajo glasbeniki iz vseh treh belokranjskih občin. Diregentsko palico drži Tone Kralj.