Foto kino klub FOKUS

Metlika

Javna razsvetljava v Dolah

Dole, 19.11.2010

V soboto, 20. novembra 2010, je županja Občine Metlika in poslanka Državnega zbora RS ga. Renata Brunskole skupaj z najstarejšim krajanom g. Komlenom Komlenovićem izročila namenu javno razsvetljavo v naselju Dole.  Investicijo v višini 28.937,73 EUR so sofinancirali: Občina Metlika v višini 23.837,73 EUR, Krajevna skupnost Suhor v višini 1.500,00 EUR ter krajani Dol v višini 3.600,00 EUR.

Po prvotnem projektu je bila predvidena postavitev 8-ih kandelabrov, med izvedbo pa se je Občina  Metlika skupaj s krajani odločila, da se predvsem zaradi varnosti šoloobveznih otrok poveča obseg investicije na 12 kandelabrov in s tem zagotovi tudi osvetljenost ceste, ki vodi do avtobusnega postajališča. 

Zgrajena javna razsvetljava ustreza vsem veljavnim predpisom glede svetlobnega onesnaževanja, svetilke so varčne in imajo vgrajeno napravo za zmanjšanje svetlobnega toka.

 

Fotografije so tukaj.