Foto kino klub FOKUS

Metlika

Franc Jožef Hočevar

Franc Jožef Hočevar

Društvo matematikov fizikov in astronomov je v sodelovanju z Belokranjskim muzejskim društvom in Občino Metlika postavilo spominsko ploščo na rojstno hišo matematika Franca Jožefa Hočevarja. Ploščo sta odkrila minister za šolstvo in šport Igor Lukšič in županja Renata Brunskole.

O Francu Hočevarju je nekaj povedal pobudnik za postavitev spominske plošče Jože Vraničar.

FRANC JOŽEF HOČEVAR

(Franc Joseph)METLIKA-SLO,10.oktober 1853 –  +GRADEC (Graz)-A,19.junij 1919

Franc Jožef Hočevar se je rodil v metliški Komendi (Metlika 1) 10.10.1853 očetu Rajmundu-Ljubomirju kot drugi  sin sodnega pisarja (ali okrajni komisar) v Metliki  in materi Mariji, rojeni Močilar. Osnovno šolo je obiskoval v Metliki, gimnazijo v Ljubljani (1864-1871) in nato študiral na Dunaju. Za doktorja je bil promoviran že leta 1875 ter postal asistent na dunajski  Tehniki. Služboval je na gimnaziji v Innsbrucku(1879-1891),Tehniški visoki šoli v Brnu (1891-1894), od leta1995  do smrti  pa na graški Tehniki. Kot znanstvenik je objavil 21 pomembnih razprav, od tega 17 s področja matematike in fizike :  Napisal je tudi 14 ocen različnih matematičnih znanstvenih knjig.Posebno znan pa je postal kot pisec učbenikov za srednje šole in gimnazije v letih 1886-1902. Izdajali so jih do leta 1933, najdlje so bili v rabi na Hrvaškem.Originalov je bilo 91, vse skupaj s  prevodi in ponatisi pa okoli 350. Zaradi svojega dela spada Franc Hočevar med velike slovenske matematike kot so Jurij Vega, Josip Plemelj ,Franc Močnik,...; pa tudi v širšem evropskem in svetovnem merilu. V Metliki se po njem imenuje ulica pod Veselico pri osnovni šoli (edina po znanstveniku, vse ostale so po znanih kulturnikih ali iz NOB-a ali lokalnega pomena).