Foto kino klub FOKUS

Metlika

IPA Slovenija - Hrvaška

Žakanje, 29.9.2008

V operativnem programu IPA Slovenija – Hrvaška je na voljo 16.6 miljona €. Namen tega programa, ki je tudi podlaga za črpanje sredstev evropske kohezijske politike, je zagotoviti pogoje in dati možnost potencialnim prijaviteljem, da z določeno finančno podporo uresničijo svoje projekte in s tem pripomorejo k razvoju regij.

Za sredstva programa IPA naj bi kandidirale tudi belokranjske in sosednje hrvaške občine Ozalj, Netretič, Ribnik in Žakanje. Slednja je bila tako v ponedeljek 29.9.2008 gostitelj srečanja, na katerem so občinski predstavniki govorili o skupnem sodelovanju pri prijavi na razpis IPA.

Skupno vsem občinam je,da bi želel obnoviti javno razsvetljavo in jo narediti energijsko varčnejšo. Prav tako pa bi želeli z evropskimi sredstvi urediti kopališča in sprehajalne poti ob Kolpi

Ob odsotnosti predstavnikov črnomaljske in semiške občine, se udeleženci posveta niso uspeli dogovoriti, katera občina naj bi bila nosilka oziroma koordinator projekta. Sicer pa se bodo aktivnosti nadaljevale.