Foto kino klub FOKUS

Metlika

Nova kanalizacija v Drašičih

 

Drašiči, 24.11.2012

 

V soboto so v Drašičih predali namenu novo kanalizacijsko omrežje, čistilno napravo in prenovljeno vodovodno omrežje. Investicijo v vrednosti 916.000 EUR so skoraj v celoti pokrili s sredstvi države in Evropske skupnosti.