Foto kino klub FOKUS

Metlika

Moja dežela lepa....

Moja dežela lepa in gostoljubna 2010

Turistično društvo Vigred je že osmo leto pripravilo ocenjevanje urejenosti stanovanjskih in drugih objektov.
Ocenjevali so v več kategorijah: stanovanjska hiša, hiša s kmetijo, ohranjanje stavbne dediščine, poslovni objekt.
Dobitnikov priznanj je vsako leto več, kar pomeni da se ljudje vse bolj trudijo z urejanjem svojih hiš in poslvnih objektov.
Nagrajencm je čestital in jih pohvalil tudi Jože Barbo predsednik Turistične zveze Dolenjske in Bele krajine.

Za vestno skrb za okolico pa so priznanja dobili Planinsko društvo Metlika in Komunala Metlika 

Program so popestrili harmonikarji Andreja Bajuka, učenci Srednje šole Metlika in pevski zbor Društva kmečkih žena Metlika.

Imamo tudi fotografije.