Foto kino klub FOKUS

Metlika

Kranjski deželni privilegiji 1333-1736

Ganglovo razstavišče, 25.3.2010

Arhiv republike Slovenije in Belokranjski muzej sta v Ganglovem razstavišču v metliškem gradu pripravila razstavo "KRANJSKI DEŽELNI PRIVILEGIJI 1333-1736". 

Razstavo je Arhiv Republike Slovenije pripravil v času predsedovanja naše države Evropski uniji. Predstavila sta jo avtorja dr. Andrej Nared in Jure Volčjak, odprala pa jo je  Renata Brunskole, županja Občine Metlika in seveda poslanka v državnem zboru republike Slovenije. Nastopile so učenke Glasbene šole Črnomelj. Na ogled je bilo nekaj originalnih listin, med njimi tudi znana listina grofa Albrehta III. o potrditvi metliških mestnih pravic.

Razstava bo odprta do 2. maja 2010.