Foto kino klub FOKUS

Metlika

Otvoritev romske pisarne

Pungart, 22.11.2008

 V soboto, 22.11.2008 so v prostorih na Pungartu predali namenu romsko pisarno. V njej bo uradoval in bil na voljo vsem romom iz metliške občine  romski svetnik Matjaž Hudorovac.