Foto kino klub FOKUS

Metlika

Gradbišče v Metliki


1.8.2008
Središče Metlike, oz. metliške Drage so te dni eno samo gradbišče. Poleg tega, da se že nekaj mesecev obnavlja Hotel Bela krajina, je v teku tudi 1. faza rekonstrukcije Ceste bratstva in enotnosti v dolžini približno 360 metrov. Hkrati z rekonstrukcije ceste se ve tem delu izvajajo tudi rekonstrukcija glavnega voda kanaliziacije in vodovoda. Predvideva pa se tudi ureditev pločnikov in javne razsvetljave na tem območju. Vrednost del je v prvi fazi
786 000 €. 57% financira občina, ostalo pa direkcija RS za ceste.

 

Seveda popolna zapora ceste, ki povezuje severni in južni del mesta povzroča obilico težav prebivalcem in tudi obiskovalcem Metlike, ki koristijo najrazličnješe bolj ali manj primerne stranske ceste in poti. Posebno težaven je dostop do trgov starega mestnega jedra, med drugim tudi do mestne hiše. Dostop je možen le po eni enosmerni cesti. Odhod iz trgov pa je za večja vozila skorajda nemogoče.

Seveda opažajo manjši obisk slučajnih gostov tudi v Belokranjskem muzeju in turistični pisarni. Zmanjšal pa se je tudi promet lokalom in trgovinicam.
Del izpada dohodka lahko sicer pripišemo poletnim mesecem. Kriva pa je seveda tudi slaba možnost dostopa do lokalov. Tanja Herak (lokal Saloon) pravi, da so redne goste zamenjali delavci iz bližnjega gradbišča, ki se jim v vročini prileže kaj osvežilnega.

Dela 1. faze rekonstrukcije ceste naj bi bila po pogodbi z novomeškim CGP-jem zaključena 30 novembra.
Vendar naj bi bil dostop do trgov možen že sredi avgusta. Kasneje pa naj bi bila za vožnjo usposobljena tudi polovica cestišča, so nam zagotovili na občini, kjer se zavedajo težav, ki jih povzorča rekonstrukcija.
Brnenje gradbene mehanizacije v Metliki torej še nekaj časa ne bo potihnilo. Posebno še, ker so ravno včeraj začeli delavci Begrada pripravljati vse potrebno za izgradnjo novih parkirišč pri Zdravstevem domu.
Besedilo - Matjaž