Foto kino klub FOKUS

Metlika

Otvoritev Mladinskega centra Metlika

Metlika, 7.10.2011

V petek, 7. oktobra 2011, sta županja Občine Metlika in poslanka Državnega zbora Republike Slovenije, ga. Renata Brunskole ter predsednik Kulturno umetniškega društva Plac, g. Jože Gerbec, svečano odprla Mladinski center Metlika, ki ima svoje prostore v nekdanji Makarovi hiši, CBE 43. Županja je predala ključe prostorov predsedniku Kulturno umetniškega društva Plac, ta pa je  ključe izročil vodji Mladinskega centra Metlika, g. Hrste Josipu, čemur je sledil kulturni  program.

 

 

Fotografije so tukaj.

 

Občina Metlika je stavbo, v kateri ima svoje prostore poleg Mladinskega centra Metlika tudi Mestna godba Metlika (tej so bili prostori predani pred dobrim letom, ob 160. letnici ustanovitve godbe) odkupila konec leta 2008, za kupnino v višini 100.000,00 EUR.

Stavbo je Občina Metlika, v skladu s soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine ter drugimi zahtevami iz projektne dokumentacije, kot pogoj za pridobitev gradbenega oz. uporabnega dovoljenja, po odkupu temeljito obnovila, za kar je namenila sredstva v višini okrog 170.000,00 EUR. Sredstva v višini 9.000,00 EUR je prispeval tudi Javni sklad RS za kulturne dejavnosti.

Urejena je bila zunanjost stavbe (zamenjava strehe, obnova fasade, popravilo polken, zamenjava stekel na oknih v pritličju), centralno ogrevanje, nabavljena je bila nova peč in cisterne za centralno ogrevanje, postavljeno je bilo notranje hidrantno omrežje, izvedena so bila tudi druga obrtniška dela, v skupni višini okrog  92.00,00 EUR.

Uredili so se tako prostori, ki jih uporablja Mestna godba Metlika (popravilo parketa, montaža invalidske dvižne rampe, montaža zunanje kovinske ograje ter druga obrtniška dela, v skupni višini okrog 27.000,00 EUR), kot tudi prostori Mladinskega centra Metlika (preureditev prostorov v sanitarije, ureditev dostopa za invalide ter druga obrtniška dela v skupni višini okrog 49.000,00 EUR).

Stroški projektne dokumentacije ter nadzora so znašali okrog 11.000,00 EUR. Za nakup opreme (računalniki, ozvočenje,…) je Občina Metlika namenila še dodatnih 6.500,00 EUR.

Na otvoritvi je predsednik Društva invalidov Metlika, g. Gorazd Prhne, predal plaketo »Invalidom prijazen prostor«, saj so bila v sklopu investicije Občine Metlika urejene tudi sanitarije za invalide, dostopi za invalide, postavljena je bila invalidska dvižna rampa.

Uporabnik prostorov Mladinskega centra Metlika je Kulturno umetniško društvo Plac, kateremu so bili na podlagi javnega razpisa, pritlični prostori stavbe na naslovu Cesta Bratstva in enotnosti 43 v Metliki, oddani v brezplačno uporabo. V prostorih Mladinskega centra Metlika se bodo izvajali projekti, ki bodo usmerjeni v izvedbo kvalitetnih vsebin za otroke in mladino do 30 leta starosti, delavnice, redne dejavnosti, izobraževanja, otroške dejavnosti in druge prireditve. Uporabnik prostorov Kulturno umetniško društvo Plac ima pravico in dolžnost oddati  prostore v Mladinskem centru Metlika v brezplačno uporabo ali podnajem drugim subjektom, kar pomeni, da bodo lahko tako druga društva kot tudi druge pravne in fizične osebe v prostorih Mladinskega centra izvajali tudi svoje programe in dejavnosti.

Tekst pripravil: Kabinet županje občine Metlika