Foto kino klub FOKUS

Metlika

Kolposkop predan v uporabo

Sobota, 2. 4. 2011

Danes je bilo sklepno dejanje akcije "Kolposkop". S kratko slovesnostjo, nagovorom županje Renate Brunskole, direktorja ZD Mira Vukoviča in nastopom "Ježkov" iz metliškega vrtca, je bil koposkop tudi uradno predan v uporabo. 

Akcija je lepo uspela, saj je Zdravstveni dom Metlika poleg kolposkopa pridobil še EKG aparat, dva aspiratorja, ter nekaj drobne opreme za ginekološko ambulanto.
Za izvedbo akcije je skrbel odbor pod vodstvom Renate Brunskole ter predstavniki Rdečega križa in Zdravstvenega doma, sredstva pa so se od 1. decembra 2010 do konca  marca zbirala na posebnem računu.