Foto kino klub FOKUS

Metlika

Četrto srečanje rojenih v Metliki

V hotelu Bela krajina je bilo že četrto srečanje tistih, ki imajo za kraj rojstva vpisano Metlika.
Tokrat se jih je zbralo skoraj sedemdeset. Prijetno popoldne jim je med drugim popestrila tudi aktualna Vinska kraljica Slovenije, (tudi rojena v Metliki) z krajšo degustacijo vin Kmetijske zadruge Metlika, ki je za četrto srečanje pripravila tudi posebno polnitev svojih vin.
Peto srečanje bo naslednje leto in sicer zadnjo soboto v Februarju.