Foto kino klub FOKUS

Metlika

Otvoritev ribnika Prilozje

Prilozje, 20.11.2011

 

V nedeljo dopoldne je bila slavnostna otvoritev prenovljenega ribnika Prilozje.

V letu 2010 je Občina Metlika v sklopu projekta Viri življenja od KZ Krka z.o.o. odkupila zemljišča spodnjega ribnika in njegove okolice v vrednosti cca. 70.000 EUR, kar je pripomoglo k samemu začetku obnove. Vrednost investicije je bila 104.981,88 EUR, od tega so bila evropska sredstav 85%, 10% je prispevala Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko in 5% Občina Metlika. 

Obnovljen ribnik v Prilozju pomeni pomemben korak tako za nadaljevanje razvoja ribiške dejavnosti v občini, kot tudi razvoja turizma na tem območju v navezavi z bližnjim športnim letališčem Prilozje in gradom Gradac. Projekt je prav tako pomemben z naravovarstvenega vidika, saj bo z ozaveščanjem obiskovalcev ribnika in pravilnim sodelovanjem ribičev pripomogel k ohranitvi edine domorodne sladkovodne želve v Sloveniji in njenega habitata.

 

 

Fotografije so tukaj.